Ledglow
ÚSPORNÉ LED SVĚTELNÉ
ZDROJE A SVÍTIDLAČesky     English     Deutsch


Největší dodavatel pro velkosklady se zaměřením na LED systémy - LED osvětlení - LED tuby - průmyslová osvětlení - LED žárovky

Obchodní podmínky

Obecné podmínky

Společnost NEWTON-LED Technology s.r.o. (IČ:45373868) dodává svým zákazníkům zboží, služby a práce v rozsahu platného katalogu, dále dle ceníku,podle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných při osobním jednání.

Objednání zboží

Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby elektronickou poštou (E-mail) na adrese objednavky@ledglow.cz. Dále písemně (poštou), telefonicky nebo při osobním jednání. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží nebo služeb podle platného katalogu nebo platné nabídky.U objednávky zboží, které není v nabídce, bude zákazník v nejkratším možném termínu vyrozuměn o ceně a dodacím termínu. Zákazník (vyjma zákazníků při maloobchodním prodeji) je povinen při objednávání zboží uvést adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět přesný název, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení a adresu sídla pokud je odlišná od adresy dodání.

Ochrana osobních údajů

Veškerá data, která uvedete do objednávky slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat 101/2000 sb. S nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Registrace

Na základě registrace u společnosti NEWTON-LED Technology s.r.o. Vám budou přiznány bonusy za odběr zboží.

Potvrzení objednávky

Při odeslání objednávky, zákazník, který uvede svoji elektronickou adresu, obdrží elektronickou poštou (E-mail). Informaci o zaregistrování své objednávky a informaci o vzniku zakázky, dále informaci o odeslání zboží, včetně čísla balíčku. Dle čísla balíčku lze zásilku sledovat (PPL, Česká pošta).

Storno objednávek

Potvrzenou zakázku je možno stornovat max. do 4 pracovních dnů.

Termíny plnění

Termín plnění dle dodacích lhůt uvedených u jednotlivých produktů.

Způsob dodání

Individuálně dle obchodní smlouvy.

Úhrada za odebrané zboží

První dva obchodní případy v hotovosti ve smyslu zálohy a doplatku, při dalších odběrech fakturou s dohodnutou dobou splatnosti. Úhrada za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je buď v hotovosti při převzetí zboží (maloobchodní prodej, dobírka) nebo bezhotovostním způsobem,tj.mezibankovním převodem. Platbu lze také provést předem na zálohovou (proforma) fakturu. Pravidelným zákazníkům poskytujeme dodavatelské financování námi dodaného zboží nebo služeb s termínem splatnosti faktur podle dohody. Pro odběr na splatnost je nutné mít uzavřenou Obchodní smlouvu. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady si NEWTON-LED Technology s.r.o. vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu za pozdní platbu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka. NEWTON-LED Technology s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem NEWTON-LED Technology s.r.o.

Zboží

Všechny výrobky nabízené společností NEWTON-LED Technology s.r.o. jsou vyráběny podle platných předpisů a platných technických norem. Na veškeré zboží podléhající zákonu 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě.

Záruční doba

Na veškeré zboží je záruka 60 měsíců. Podmínky reklamací se řídí "Reklamačním řádem". Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst.8 Občanského zákoníku.

Vrácení zboží

Při tzv. “fyzicky bezkontaktním způsobu dodání“ se řídíme zákonem 367/2000 Sb. Takto dodané zboží můžete do 14 dnů od obdržení vrátit v původním obalu,nepoužité, kompletní a v původním balení.

Souhlas

Vystavením objednávky zákazníkem nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávku zboží od společnosti NEWTON-LED Technology s.r.o. vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Výhrady k těmto obchodním podmínkám je nutno předem s NEWTON-LED Technology s.r.o. projednat. NEWTON-LED Technology s.r.o. prohlašuje,že se všemi poskytnutými údaji o zákaznících zachází v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

NEWTON-LED Technology s.r.o. zajišťuje ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 Sb.,likvidaci elektroodpadu přes společnost REMA. Zpětný odběr zboží a obalů podle zákona č.477/2001 Sb., zajišťuje prostřednictvím společnosti Eko-kom.Copyright © 2010 NEWTON-LED Technology s.r.o.   /   Vyrobil WEBdesign Znojman